یکس از مشکلاتی که وبمستر ها با آن بسیار سرو کار دارند دیدگاه های اسپم (جفنگ) در وردپرس است با دور روشی که در این مطلب از digital98 آموزش خواهیم داد از ارسال اینطور دیدگاه ها جلوگیری کنید. معمولا روشی که تبلیغ کنندگان از آن استفاده می کنند قرار دادن لینک و عنوان سایت در نام و آدرس سایت دیدگاه های وردپرس است.

با ۲ روش ساده از بین بردن این مشکل را مرور می کنیم.

1- حذف فیلد آدرس سایت

در این روش به طور کلی فیلد گرفتن آدرس سایت از قالب دیدگاه ها حذف می شود. برای این کار قطعه کد زیر را به فایل functions قالب سایتتات اضافه کنید؛

add_filter('comment_form_default_fields', 'md_unset_url_field');
function md_unset_url_field($fields) {
    if(isset($fields['url']))
    unset($fields['url']);
    return $fields;
}

2- غیر فعال کردن لینک ها

در این روش لینک گرفته شده از کاربر در بخش مدیریت وردپرس نشان داده می شود اما در سایت درج نشده و نمایش داده نمی شود برای این کار کدر زیر را در فایل function.php سایتتان قرار دهید.

if(!function_exists("md_disable_comment_author_links")) {
    function md_disable_comment_author_links( $author_link ) {
        return strip_tags( $author_link );
    }
    add_filter( 'get_comment_author_link', 'md_disable_comment_author_links' );
}

پابان 🤓