تنظیمات محدودیت Timeline و تگ ها در facebook

مهمترین بخشی که کاربران دوست دارند پنهان کنند و تنها افراد خاصی بتوانند آن را مشاهده کنند بخش Timeline و تگ ها است و ما امروز در بخش سوم آموزش خود به این می پردازیم.

زمانی که وارد تنظیمات فیس بوک شدید، می توانید از سمت چپ روی گزینه Timeline and Tagging کلیک کنید تا صفحه مورد نظر باز شود. موقعیت این گزینه زیر گزینه privacy و بالای blocking است.

برای بخش Timeline and Tagging شما سه بخش را مورد را می بینید که اولین آن Who can add things to my timeline است. این نشان دهنده این است که چه کسانی می توانند روی تایم لاین یا وال شما چیزی بنویسند! خود این بخش دارای تنظیمات دو گانه ای است:

1- Who can post on your timeline?

این سوال یعنی چه کسی می تواند روی تایم لاین مطالب بگذارد؟ پاسخ ها هم به صورت زیر است : دوستان و تنها من (friends / only me ) اگر به دنبال امنیت کامل هستید بهتر است که قسمت only me را انتخاب کنید.

2- Review posts friends tag you in before they appear on your timeline?

این گزینه به شما این اجازه را می دهد که دسترسی تگ کردن پست یا محتویات دیگر توسط دوستانتان روی wall تان را کنترل کنید. اگر گزینه on  را انتخاب کنید هنگامی که شما توانستید این گزینه را انتخاب کنید، هر کس چیزی روی وال شما تگ کند اول باید شما تایید کنید و بعد روی تایم لاین نمایش داده شود. دیگر بخش ها به صورت زیر است:

 

Who can see things on my timeline?

به این معنی که چه کسی می تواند محتویات تایم لاین من را ببیند!

برای این بخش هم سه بخش مجزای دیگر وجود دارد که باید ببینید!

Review what other people see on your timeline

به شما این امکان می دهد که تایم لاینتان و شرایط فعلی تان را مشاهده کنید ( نمایی که مشاهده می کنید کاربران می بینند )

Who can see posts you’ve been tagged in on your timeline?

می پرسد: چه کسی می تواند پست های تگ شده روی تایم لاین مرا ببیند؟ وقتی که می خواهید آن را تنظیم کنید به راحتی گزینه هایی را می بینید که فهم آن ها سخت نیست! بهترین نمونه امنیتی frinds یا friends of friensd است! باز هم انتخاب با خودتان است.

Who can see what others post on your timeline?

می پرسد چه کسانی می توانند پست هایی که دیگران روی تایم لاین می گذارند را مشاهده کنند. انتخاب این پاسخ هم بر عهده خودتان است.

How can I manage tags people add and tagging suggestions?

و این یعنی چطوری می توانم تگ ها وچیز هایی که کاربران تگ می کنند و پیشنهاداتشان را مدیریت کنم!؟

Review tags people add to your own posts before the tags appear on Facebook?

نشان دهنده این است که شما قبل از اینکه کاربران شما را به پست هایشان تگ کنند شما تایید کنید.

When you’re tagged in a post, who do you want to add to the audience if they aren’t already in it?

هم بهتر است گزینه فرند را انتخواب کنید.

Who sees tag suggestions when photos that look like you are uploaded?

است نشان می دهد که چه کسانی می توانند عکس هایی را پیشنهاد کنند که دقیقا شبیه به عکس هایی که شما اپلود کرده اید است! بهتر است این گزینه را NO ONE انتخاب کنید.

با این آموزش از digital98 می توانید از نظر ایمنی در فیس بوک به بهترین شکل زندگی مجازی خود را کاملا ایمن دنبال کنید. شاید مهم ترین گزینه ای که کاربران به دنبال آن هستند همین بخش سوم یعنی تایم لاین و تگ باشد چرا که بیشتر در معرض دید کاربران است!