متولدین مرداد بزرگ ترین ترس ها

متولد مرداد دوست دارد دیگران او را همانگونه که هست دوست داشته باشند. اما اگر در عمق شخصیت او کنکاش کنید متوجه می شوید بزرگ ترین ترس او این است که دیگران دوستش نداشته باشند.

مرداد ماه : نقاط ضعف

نقطه ضعف متولد مرداد غرور اوست. او نمیتواند بدون توجه عموم و شهرت زندگی کند و زمانی که در جامعه ای به رسمیت شناخته نشود به سختی می تواند دوباره روی پاهای خودش بایستد.

مشخصات کلی متولدين مردادماه

پرمحبّت ، متنفّر از دروغ ، واقعاْ قدرتمند ، ثابت قدم ، عاشق شهرت، بسيار مغرور ، سر حال و بشّاش ، خودخواه و جاه طلب ، بد پيله، خود بزرگ بين ، مقتدر ، مؤدّب ، فعّال و کوشا ، با ثبات و پايدار، قوي و با اراده ، اهل معنويّات ، خود نما ، عاشق تعريف و تمجيد، با جرأت و شهامت ، رهبر و فرمانروا ، زود گول مي خورد ، پر انرژي، بلند نظر ، صدّيق و مهربان ، سخاوتمند ، وفادار ، شجاع، علاقه مند به زندگي تجمّلي ، لجوج ، حساس ، پر توقّع ، پر تحمّل، دوستِ واقعي ، يک پدر نمونه ، بي ريا ، رام شونده ، داراي خشمي طوفاني، مدافع و پشتيبان اطرافيان ، علاقه مند به موسيقي ، بايد مورد ستايش قرار گيرد، کمي حسود ، کار آمد ، دست و دلباز و تا حدودي ولخرج، با گذشت ولي خودخواه ، بدون کينه ، فاقد بد ذاتي ، خون گرم ، ظريف کار، سريع الانتقال ، خوش سيما و شکيل ، هميشه تميز، يک دفعه و ناگهاني عصباني ميشود ، بسيار مؤدب و مورد احترام مردم.

مردادماه : متولدین مرد

يک شير ژيان و سر کش ، يک عاشق پاکباز ، يک دوست واقعي و يک پدر نمونه، بي عشق نمي تواند زندگي کند دل او از آئينه پاکتر و روشنتر است، اما خشم او هم توفاني هم سهمگين خواهد بود، اغلب آدمهاي کارآمدي هستند به نحوي که اغلب کارهاي منزل را شخصا و با مهارت تمام انجام مي دهند،

مردادماه : متولدین زن

باهوش ، گرم و جذاب ، شيک پوش ، با شخصيت ، خواهان تجمل ، رياست طلب، دوستدار تعريف و تمجيد و کدبانو، در دوستان تاثير بسيار مطلوب بر جاي مي گذارد، مادري مهربان و صميمي که مي کوشد فرزندان خود را مستقل، وداراي اعتماد به نفس بار بياورد.