متولدین آذر بزرگ ترین ترس ها

اشتهای متولد آذر در فرهنگ نامحدود است بنابراین اگر در یک مکان محدود زندگی کند که نتواند به ماجراجویی ها و کنجکاوی هایش بپردازد احساس ناامیدی می کند.

آذر ماه : نقاط ضعف

متولد آذر بسیار شاد و با اعتماد به نفس است. بزرگ ترین نقطه ضعف او این است که نیاز دارد مرکز توجه باشد و حاضر است برای مشهور شدن و دوست داشته شدن هر کاری انجام دهد. اگر متولد آذر هستید باید بدانید که شهرت همه ی ي چیز نیست بیشتر از هر چیزی باید روی عزت نفس خود کار کنید.

مشخصات کلی متولدين آذر ماه

پر شانس ترين فرد ، ساده و بي آلايش ، عاشق تعليم و تربيت ، سازش کار، با هوش و با نشاط ، اهل دين و مذهب و معنويّات ، کنجکاو، خوش قلب، دوست داشتني ، علاقه مند به مسافرت و گردش، اجتماعي و خوشمشرب ، اهل تجربه ، سخاوتمند ، با ذوق ، چالک، يک دفعه حرف شيرين مي پراند ، انعطاف پذير ، فراموشکار ، اهل عدالت، مشتاق و پر انرژي ، زود خسته مي شود ، علاقه مند به معاشرت و دوست يابي، مرتّب کار عوض مي کند ، عاشق تنوّع ، شاد و خندان ، با شهامت، پاک و معصوم ، دعوائي و زودرنج ، اهل فرار از مسئوليّت ، خوش ذات ، صادق، کم دقّت ، خوش بين ، منطقي ، مهمان دوست ، ولخرج ، رک گو، اهل سؤال و جواب ، دمدمي مزاج ، براي دوست هر کاري مي کند، عاشق شهرت و افتخار، خونگرم ، با معلومات ، سريع الانتقال و باهوش، خوش گذران ، چيز فهم ، مشتاق بيان حقايق.

آذرماه : متولدین مرد

صادق و راستگو، دمدمي مزاج ، در عشق کم اعتنا، خواهان آزادي و بي قيدي و طرفدار تنوع و مسافرت خطرناکترين شوهر دنيا است، صاحب بزرکترين کلکسيون دوست آشنا در دنياست، به هنگام انتخاب دوست به جاي توجه به ظاهر دقت خود را متوجه باطن آنها ميسازد.

آذرماه : متولدین زن

اهل منطق و واقعيت ، مهمان دوست، بي ريا و پول خرج کن، بي نظم و انضباط، راستگو اما بد زبان و درشت گو، زبان متولد اين ماه نيشدار و پر کنايه است اما قلبش پاک و صميمي و بي ريا ست، بيشتر اهل شکار افتخارات و شهرت است تا اهل شکار و پول و ماديات.