متولدین بهمن بزرگ ترین ترس ها

بهمن ماهی ها ترس از احساس عدم تعلق و محروم شدن دارند. به اعتقاد انها هیچکس مستحق نادیده گرفته شدن نیست.

بهمن ماه : نقاط ضعف

متولد بهمن فردی شاد و تغییرپذیر است. او همیشه دوست دارد سرگرمی های جدید پیدا کند و همین نقطه ضعف اوست. سرگرمی های بی‌نهایت باعث میشود نتواند کارهایش را به آخر برساند. اگر متولد بهمن هستید باید یاد بگیرید که یک کار را به اتمام برسانید دوباره کار جدیدی را شروع کنید.

مشخصات کلی متولدين بهمن ماه

بسيار حسّاس ، استوار و ثابت قدم ، واقعاْ عاقل و تودار، بدون ريا و تزوير، انسان واقعاْ خوب ، دانا ، خونسرد ، روي خودش بيش از ديگران حساب مي کند، مستقل ، منطقي ، عاشق بشريّت و انسانيّت ، فکر ديگران را مي خواند ، ثابت قدم، آرامش دوست ، کمک رسان ، آسان زندگي مي کند ، پرسه زدن را دوست دارد، داراي حسّ ششم قوي ، علاقه مند به دوستان ، آزاديخواه ، بلندپرواز ، رام نشدني، هرجا برود بر مي گردد ، جاه طلب , از اقرار به گناه منزجر است، دوستان بسيار زيادي دارد ، رازدار و تودار ، اجتماعي، تا حدودي خودخواه و مغرور ، انتقاد را قبول ندارد ، فرشته خو، از تعريف لذّت مي برد ، راه و روش خود را به طور دائم تغيير مي دهد، منافع خود را به خاطر ديگران به خطر مي اندازد، سخاوتمند مخصوصاْ در دوستي ، دوستي او عميق و شکوهمند است، ول خرجيش از روي عقل است ، خوش قلب و مهربان ، کم حافظه ، بهترين مشاور، پرحرکت و بي قرار ، کم علاقه به اصول سنتّي و قدرشناس.

بهمن ماه : متولدین مرد

دارای دوستان زيادي است ، از اقرار به نقطه ضعف هاي خود منزجر است، حسود و سوظني نيست ، هارت و پورت و هياهو دارد، دير ازدواج مي کند و در بيماري وسواس است، ذاتآ اجتماعي است و افکاري را در سر مي پروراند که اصلآ عملي نيستند، عشق اول خود را براي تمام عمر در خاطر نگه مي دارد.

بهمن ماه : متولدین زن

بسيار غافلگير کننده ، سريع الانتقال ، دارادي حس پيش بيني ، کنجکاو، رفيق باز و کم علاقه به آداب و رسوم، در عشق خود بسيار جدي و وفادار است اما قادر به ابراز آن نيست، او متعلق به همه جا همه کس است اما درعين حال از آن هيچکس نمي باشد.