متولدین دی بزرگ ترین ترس ها

متولدین دی ماه جاه طلب هستند. جاه طلب برای پول و شهرت. انها ارزش زمان را بیشتر از هر شخص دیگری میدانند. می دانند که چه توانایی هایی دارند و این زندگی همان چیزی است که می‌خواهند. انها هرگز بخاطر یک ساعت استراحت بیشتر رویاهای شان را تلف نمی کنند و این کابوس انها را بیشتر از هر چیزی هشیارتر می کند.

دی ماه : نقاط ضعف

متولد دی به عشق واقعی نیاز دارد. بزرگ ترین نقطه ضعف او بی ریا بودن اوست به طوری‌كه به راحتی میتوان به او آسیب رساند. او دوست دارد فردی را پیدا کند که دوستش داشته باشد و مراقبش باشد. متولد دی یک شریک عاطفی وفادار می‌خواهد که او را بخاطر خودش بخواهد. او همیشه امیدوار است که روزی عشق دلخواهش را پیدا میکند.

مشخصات کلی متولدين دی ماه

داراي شخصيّت عالي ، خيلي لايق و کاردان ، بهترين رئيس ، انتقام جوي شديد، ساده پوش و بي آلايش ، محتاط ، آرام و صبور ، مرد عمل ، مقتدر ، پرتحمّل، جدّي و جاه طلب ، فعّال و کوشا ، واقع بين ، سرکش ، پولدوست، بيهوده انرژي تلف نمي کند ، از تجربيّات خود و ديگران به خوبي استفاده مي کند، شرف و با وجدان ، تميز ، خودکفا و سودجو ، داراي حس مسئوليّت زياد، دشمن ولخرجي و اسراف ، حسابگر ، مخالف تجمّلات ، صاحب شأن و مقام، سازمان دهنده خوب ، تقريباْ سياستمدار ، کوشا و مطمئن و خونسرد ، تودار، مالک همسر خود ، حسود و بدبين ، متنفّر از طلاق ، داراي عدم اعتماد به نفس کافي، قدرت طلب ، خانواده دوست ، خشک ولي مهربان ، خشن ، داراي زبان نيش دار، شاد و با نشاط، داراي باطن خروشان ، غير قابل گذشت ، قدر شناس، گاهي اوقات خجالتي ، باانضباط ، بد اخم و بد عنق ، داراي حافظه قوي، زود سر کار مي آيد و دير مي رود ، از تنبلي بيزار است ، اهل دکتر و دارو، خونسرد و مداوم ، ثابت قدم ، خودکار ، مذهبي ، شنونده خوب و گاهي اوقات لجباز.

دی ماه : متولدین مرد

قدرت طلب ، خانواده دوست ، خوددار و سرد ، در عرصه عشق کم حرف و کم تظاهر ، پدري جدي و خشک اما مهربان و دلسوز، مقام را به ثروت ترجيح مي دهد، در جوانی بسيار جدی است ولي به تدريج که پا به سن مي گذارد نرم می شود، ابراز عشق و علاقه را بايد به وي ياد بدهيد، مرد اين ماه هرگز از روي هوس ازدواج نمي کند.

دی ماه : متولدین زن

جاه طلب ، کدبانو ، منظم ، کمي لجباز و زودرنج ، هميشه آراسته و خوش لباس، هدف نهائي او هميشه تأمين زندگي و جلب احترام و کسب اقتدار و برخورداري از موقعيت هاي چشمگير است، از نظر اجتماعي فوق العاده مبادي آداب و بانزاکت است.