متولدین اسفند بزرگ ترین ترس ها

از نظر متولدین اسفند ما انسانها در دنیایی زندگی میکنیم که مرز بین مرگ و زندگی است و بزرگ ترین ترس آن ها ترس از مرگ است.

ماه اسفند : نقاط ضعف

متولد اسفند بیش از حد رویایی و رمانتیک است. بزرگ ترین نقطه ضعف او رویاپردازی های بیش از حدش است. البته نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که رویاها ما را در جهت رسیدن به اهداف کمک می کنند. اما متولد اسفند به قدری رویاپرداز است که واقعیت را کم رنگ می‌بیند. اگر متولد اسفند هستید سعی کنید در زمان حال زندگی کنید.

مشخصات کلی متولدين اسفند ماه

بسيار حسّاس و رؤيايي ، داراي حسّ ششم ، خيلي ظريف و نرم عمل ميکند، اهل آرامش و ملايمت ، هميشه موافق ، سازش کار و داراي تخيّلات شديد، اصلاْ واقع بين نيست ، سازگار ، زود رنگ عوض مي کند ، احساساتي، قابل انعطاف ، داراي افکار غير واقعي و غير منطقي ، بسيار متين و آرام، کم عصباني مي شود ، مهربان ،علاقه مند به موسيقي ، عاشق صلح و آرامش، کم انرژي ، ساده لوح ، پول دوست ، مرموز ، داستان پرداز قوي، نيکوکار خجالتي ، خواستار تشويق و حمايت ، زود رنج ، از نظر جسمي ضعيف، دو دل ، ترسو ، خيلي حسود ، باريک بين و دقيق ، خيالباف ، نا اميد، اهل نامه نگاري ، علاقه زيادي به جشن تولّد ، يا منفي کامل است يا مثبت کامل، داراي صبر ايّوب است ، گاهي اوقات واهي و پوچ گر ، نازنين ولي ناقلا، اهل معنويّات ، به دخترانش علاقه زيادي دارد ، غم گرا ، خواستار نوازش، احساس آرامش مي دهد.

اسفند ماه : متولدین مرد

به هيچ عنوان حد وسط ندارد ، يا منفي کامل است يا مثبت کامل، از کم کاري و خونسردي او نرنجيد ، هفته اي دوسه بار به او بگوئيد دوستش داريد، متعصب نيست و هرگز به قضاوت نمينشيند و تا زمانيکه به مطلبي پي نبرده باشد نظريه اي ابراز نمي دارد.

اسفند ماه : متولدین زن

ظرف عسلي است که قدري فلفل به داخل آن ريخته شده است، از بسياري جهات بي نظير است، ناراحت ترين مردها در جوار زن اسفند احساس آرامش مي کنند، سخت رويائي و خيالباف است، به کودکان خويش عشق مي ورزد.