متولدین اردیبهشت بزرگ ترین ترس ها

میتوان گفت روتین ثابت برای متولد اردیبهشت حکم اکسیژن دارد بطوری‌كه بدون ان نمیتواند نفس بکشد. متولد اردیبهشت از تغییر هراس دارد و ان را با بی نظمی یکسان می داند. به عقیده او تغییر باعث پیشرفت نیست بلکه باعث ایجاد نارضایتی و شرایط نامساعد است.

اردیبهشت ماه : نقاط ضعف

متولد اردیبهشت عاشق لذت و خوشگذرانی است و نمیتواند هیچوقت در مقابل لذت ها مقاومت نشان دهد. او معتاد عشق، رابطه جنسی، غذا های خوشمزه و نوشیدنی های گران قیمت است و همیشه بهترین ها را انتخاب میکند.

مشخصات کلی متولدين اردیبهشت ماه

خيلي قانع ، صبور و آرام ، پرتحمّل ، عاشق مالکيّت ، حسود ، متعصّب، اهل اعتدال ، با محبّت ، خيلي قوي وسالم ، عاشق عطر و بوي طبيعي، از تجارب گذشته الهام مي گيرد ، واقعاْ وفادار ، مخالف افراط، با سليقه خوشگل پسند ، پول دوست ، هميشه راضي ، مصمّم ، پرکار، سخاوتمند ، مؤقّر و سنگين ، فقط در مقابل حرف آرام رام مي شود، اهل ماديّات ، دنبال زندگي شيرين ، مادّي گرا و سودجو، به هر کاري صورت واقعي مي دهد ، مخالف خشونت ، با ثبات و پايدار، عاشق صلح و آرامش ، صادق ، مال جمع کن ، اهل هنر ، مخالف درگيري، اگر عصباني شود طوفان بپا مي کند ، مستعد کشاورزي، هرکاري را به پايان مي رساند ، رئيس فعّال و لايق ، با همه کنار مي آيد، خود سر، نجيب ، عاشق خانه و خانواده ، عاشق طبيعت ، عاشق رفتار ملايم، کمک رسان ، داراي قلبي بزرگ ، با صف ، مسلّط به نفس ، داراي عزّت نفس، عاشق گل و زيبائي ، بي تفاوت نسبت به دشمنان ، ميانه رو، رفيق و دوست بسيار شيرين ، شيک پوش ، علاقه مند به موسيقي، قدر شناس ، مخالف عجله ، داراي تحمّل زياد ، محتاط و مخالف اعتراض و انتقاد.

اردیبهشت ماه : متولدین مرد

دير ناراحت مي شود اما اگر ناراحت شود دنيا را به هم ميريزد، زن شوخ ، سياستمدار، مطيع و خانه دار را به حد پرستش دوست دارد، آرام ، اهل عمل ، حساس ، محتاط است ولي اصلا رويائي نيست، زود رنج و بد خشم است اما هرگز از خانه اش قهر نمي کند، دست و دلباز اما حسابگر است و علاقه مند است پسر داشته باشد،.

اردیبهشت ماه : متولدین زن

طبيعت را دوست دارد . مادري سخت گير ، همسري فدکار و کمک دهنده، عاشق موسيقي و ساز و آواز است، از بسياري جهات نمک رندگي محسوب مي شود، دغلباز و ناپک و اهل فلسفه بافي نيست، در عشق بي پرواست . در شيک پوشي طرفدار سادگي است، مخالف شتابزدگي است و يک رگ لجبازي دارد.