متولدین مهر بزرگ ترین ترس ها

متولد به داشتن یار و شریک بسیار معتقد است و باورش این است که با دیگران بیشتر میتوان به موفقیت رسید تا به تنهایی. این موضوع نه تنها به ازدواج بلکه به دوستی ها و همکاری ها هم مربوط میشود. از نظر متولد مهر هر شراکتی در آینده با جدایی مواجه میشود و هیچ رابطه ای دائمی نیست.

مهرماه : نقاط ضعف

بزرگ ترین نقطه ضعف متولد مهر جنس مخالف است. او زمانی که با یک فرد جذاب ملاقات میکند بازرسی خود را از دست میدهد و تا زمانی که قلب او را به دست نیاورد آرام نمینشیند. هنگامی که به هدفش می رسد دیگر علاقه و اشتیاقش را نسبت به او از دست می دهد. به همین دلیل متولد مهر هیچوقت در رابطه هایش احساس رضایت نمی کند.

مشخصات کلی متولدين مهرماه

اهل اعتدال ، حامي و پشتيبان همسر ، شيرين بيان ، صلح جو ، علاقه مند به فضل، آرام و متين ، بسيار منطقي ، بي آلايش ، عاشق اصالت ، علاقه مند به موسيقي، اجتماعي ، مؤقّر ، بد پيله ، خجالتي ، پر از احساس ، اهل مشورت، عاشق هنر و ادبيات ، سياستمدار ، به فکر فردا نيست ، مقبول اطرافيان، اهل مساوات و برابري ، پر شور و حرارت نيست ، عاقل ، اهل حمايت از ديگران، معتدل و پايدار ، شکمو ، اميدوا ر، با انصاف ، خوش سليقه ، اهل تجزيه و تحليل، گاهي تنبل ، کنجکاو و جستجو گر ، متنفّر از زيادي مهمان ، انتقامجو، از بي بند و باري متنفّر است ، با معلومات و با درايت، به آساني تغيير عقيده نمي دهد ، مهربان ، شيک پوش و جذّاب ، نکته سنج، داراي پشتکار فراوان ، يک روز گرم و يک روز سرد ، هوشمند ، مشاور خوب، دوست ياب ، منظّم و مرتّب ، عاشق رنگ آبي ، گاهي لجباز، مثل باتري بايد مرتّب شارژ شود ، صادق و درستکار، خوش مشرب ، ساده دل، آسان گير، دو دل و مردد ، خوش بين.

مهرماه : متولدین مرد

با انصاف ، متعادل ، زن پرست ، خوش سليقه و گاه تنبل و بي اعتنا نسبت به زندگي، اگر شوهر متولد مهر داريد هميشه به سر و وضع خود برسيد خانه را تميز و مرتب نگاه داريد، اين مرد به هيچ وجه مايل به رنجاندن ديگران نيست، شما مي توانيد به خود بباليد که هوشمند ترين مشاور جهان را د رجوار خود داريد.

مهرماه : متولدین زن

معمولا استخوان بندي درشتي دارد و نسبتا سنگين وزن است، شما بارها در او علائم ي از قدرت و اراده و جديت و تصميم مي بيند که با خلق و خوي زنانه کمتر سازگاري دارد، در هر موقعيتي چه جزئي و چه مهم هوشياري و انصاف و قدرت استدلال خود را ظاهر مي سازد و از انزوا و تنهائي نفرت دارد.