حتما برای شما هم پیش آمده که بخواید برای کاربرانتون امکان ورودو عضویت از طریق بخشی از قالب سایتتون قرار بدید.

بخش ورود

خوب برای این کار ابتدا جای مناسبی برای درج کد پیدا کنید. پنجره پاپ اپ جدا و یا سایدبار سایتتان جای مناسبی است. حال کد زیر را کپی کنید در جای مناسب:

<?php wp_login_form(); ?>

به همین سادگی وردپرس یک فرم ساده برای شما چاپ می کند.
برای استایل دادن به این کد میتوانید از روش بنده استفاده کنید. یعنی ابتدا کد رو داخل یک DIV با کلاس برای مثال mydesign قرار دهید و سپس برای متن ها به label ها و برای باکس ها به input استایل دهید. یعنی کد را به شکل زیر بنویسید:

<div class=”digital98”><?php wp_login_form(); ?></div>

و به شکل زیر هم استایل بدید:

.digital98 {
استایل برای کل فرم;
}
.digital98 label {
استایل برای متن های فرم;
}
.digital98 input {
استایل برای باکس های متنی;
}

به همین سادگی میتوانید یک فرم ورود ساده در سایت خود ایجاد کنید.

بخش عضویت

برای ساخت یک فرم عضویت وثبت نام کافیست کد زیر را در محل مورد نظرتان کپی کنید:

<?php
$err = '';
$success = '';
global $wpdb, $PasswordHash, $current_user, $user_ID;
if(isset($_POST['task']) && $_POST['task'] == 'register' ) {
$pwd1 = $wpdb->escape(trim($_POST['pwd1']));
$pwd2 = $wpdb->escape(trim($_POST['pwd2']));
$first_name = $wpdb->escape(trim($_POST['first_name']));
$last_name = $wpdb->escape(trim($_POST['last_name']));
$email = $wpdb->escape(trim($_POST['email']));
$username = $wpdb->escape(trim($_POST['username']));
if( $email == "" || $pwd1 == "" || $pwd2 == "" || $username == "" || $first_name == "" || $last_name == "") {
$err = 'لطفا تمامی فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید.';
} else if(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
$err = 'آدرس ایمیل نامعتبر است!';
} else if(email_exists($email) ) {
$err = 'این ایمیل قبلا در سایت ثبت شده است.';
} else if($pwd1 <> $pwd2 ){
$err = 'کلمات عبور با یکدیگر مطابقت ندارند.';      
} else {
$user_id = wp_insert_user( array ('first_name' => apply_filters('pre_user_first_name', $first_name), 'last_name' => apply_filters('pre_user_last_name', $last_name), 'user_pass' => apply_filters('pre_user_user_pass', $pwd1), 'user_login' => apply_filters('pre_user_user_login', $username), 'user_email' => apply_filters('pre_user_user_email', $email), 'role' => 'subscriber' ) );
if( is_wp_error($user_id) ) {
$err = 'خطایی در ارسال درخواست نام نویسی شما رخ داده است!';
} else {
do_action('user_register', $user_id);
$success = 'نام نویسی شما با موفقیت به اتمام رسید، از شما ممنویم.';
}
}
}
?>
 
<div id="message">
<?php if(! empty($err) ) : echo '<p class="error">'.$err.'</p>'; endif; ?>
<?php if(! empty($success) ) : echo '<p class="error">'.$success.'</p>'; endif; ?>
</div>
 
<form method="post">
<p><label>نام</label></p>
<p><input type="text" value="" name="first_name" id="first_name" /></p>
<p><label>نام خانوادگی</label></p>
<p><input type="text" value="" name="last_name" id="last_name" /></p>
<p><label>ایمیل</label></p>
<p><input type="text" value="" name="email" id="email" /></p>
<p><label>نام کاربری</label></p>
<p><input type="text" value="" name="username" id="username" /></p>
<p><label>رمز عبور</label></p>
<p><input type="password" value="" name="pwd1" id="pwd1" /></p>
<p><label>تکرار رمز عبور</label></p>
<p><input type="password" value="" name="pwd2" id="pwd2" /></p>
<button type="submit" name="btnregister" class="button" >عضویت</button>
<input type="hidden" name="task" value="register" />
</form>

کد بالا از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول شامل کد هایی است جهت بررسی محتوای فیلد ها و متن خطاهای مربوط. بخش دوم جهت چاپ خطا و پیغام های فرم بعد از کلیک بر روی ارسال است. بخش سوم و آخر هم کد های فرم است که چیزی است که بازدید کننده آنرا میبیند.