برای شخصی سازی قالب ها معمولا از عکس های متعلق به برند خود سایت استفاده می شود. برای قرار دادن عکس دلخواه در پوسته وردپرس می توانید با استفاده از چند خط کد ساده قالب و پوسته وردپرس سایت خود را شخصی سازی کنید.

قرار دادن عکس پوسته وردپرس با function.php

کد زیر را در functions.php قالب وردپرس خود قرار دهید، لینک تصویری مورد نظرتان را به عنوان پس زمینه در قالب قرار بدید به این فایل اضاف کنید.

$defaults = array(
'default-color'          = '#EEEEEE',
'default-image'          = get_template_directory_uri() . '/images/default_background.jpg',
'wp-head-callback'       = '_custom_background_cb',
'admin-head-callback'    = '',
'admin-preview-callback' = ''
);

add_theme_support( 'custom-background', $defaults );

🙂