قرآن کتاب مقدس دین اسلام محسوب می‌شود و در باور مسلمانان سخنان خداوند است که به صورت وحی از سوی او توسط جبرئیل بر پیامبر اسلام، محمد بن عبدالله، نازل شده است.

کلمهٔ قرآن در لغت یعنی «قرائت کردن» و «خواندن» و مسلمانان معمولاً آن را با عناوینی مانند «قرآن کریم» و «قرآن مجید» می‌شناسند.

مسلمانان قرآن را بزرگ‌ترین معجزهٔ حضرت محمد و به عنوان روشن‌ ترین دلیل بر پیامبری او می‌شناسند.

قرآن اصلی‌ترین منبع وحی در اسلام و به زبان عربی می‌باشد.

قرآن دارای ۳۰ جزء و ۱۱۴ سوره است.

کتاب قرآن فارسی ترجمه‌ی جامع و کاملی از هادی عبدالهیان است.

[payirpaiddownloads id=”23″]