طرح ترافیک و زوج و فرد جدید در روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۶:۳۰ الی ۱۹ اجرا می‌شود. بر اساس آخرین مصوبه شورای ترافیک تهران، در روز‌های پنجشنبه علاوه بر محدودیت طرح ترافیک، محدودیت زوج و فرد نیز برای کلیه خودرو‌ها برداشته شده است، بدین ترتیب در روز‌های پنجشنبه علاوه بر خودرو‌های پلاک فرد، خودرو‌های پلاک زوج نیز در تمام طول روز مجاز به تردد در هر دو محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد خواهند بود.

در ادامه نقشه طرح ترافیک و طرح زوج و فرد تهران به همراه جانمایی دوربین‌ها آمده است. محدوده طرح ترافیک با رنگ آبی و محدوده طرح زوج و فرد با رنگ قرمز مشخص شده است

جزئیت بیشتر در: trafficcontrol.tehran.ir  و  www.traffic-map.com