ممکن استن نیاز داشته باشید آی پی کاربر را در صفحه چاپ کنید یا ان را در دیتابیس ذخیره کنید یا ابزار نمایش آی پی کاربر برای سایت ابزاردهی استفاده کنید. از آی پی کاربر جهت ورود امن کاربر به سایت یا بررسی نشست فعلی کاربر نیز روش مرسومی است. با استفاده از تابع زیر این این امر امکان پذیر است:

function ip(){
// digital98.ir
if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']))
return $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];

if (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']))
return $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];

return $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
}

کار با تابع بسیار آسان است تنها کافیست  تابع را فراخوانی کنید. تابع آی پی کاربر را بر می گرداند. مثال:

echo ip();
// OR
$ip = ip();

شاید بپرسید چرا از کد ساده $_SERVER[‘REMOTE_ADDR’] استفاده نکنیم؟ 🤔

تابعی که معرفی کردیم تمام جوانب را چک می کند تا بهترین اطلاعات را با کم ترین خطا تحویل دهد.

امیدوارم کاربردی بوده باشد.

 

بیشتر بخوانید :

اموزش کامل مخفی کردن آی پی hidden IP

اموزش کامل پیدا کردن IP آی پی