ریدایرکت کردن کاربر پس از ثبت‌نام در وردپرس از جمله قسمت های جذاب یک سایت وردپرسی است، این کار بدون افزونه نیز امکان پذیر است. باید توجه کنید که افزونه‌های پروفایل کاربری، تنظیم‌های مربوط به ریدایرکت کاربر را دارند و نیازی به استفاده از این کد نیست اما مجموعا استفاده از کد بجای افزونه پیشنهاد می شود، با این حال اگر نیازی به استفاده از افزونه‌های مدیریت پروفایل کاربران ندارید می‌توانید به صورت‌ دستی‌ این کد را در انتهای function.php قالبتان اضافه نمائید.

1- ریدایرکت کردن کاربر پس از ثبت‌نام در وردپرس

اگر تمایل دارید کاربران پس از ثبت نام در سایت، به صفحه دیگری منتقل شوند می‌توانید از قطعه کد زیر استفاده و بجای عبارت digital98، لینک صفحه مورد نظرتان را برای هدایت کاربر به آن، پس از ثبت‌نام را قرار دهید.

function wps_registration_redirect(){
return home_url( '/digital98/' );
}
add_filter( 'registration_redirect', 'wps_registration_redirect' );

2- ریدایرکت کردن کاربر پس از ورود به وردپرس

اگر تمایل دارید کاربران پس از ورود به سایت، به صفحه دیگری منتقل شوند می‌توانید از قطعه کد زیر استفاده و بجای عبارت digital98، لینک صفحه مورد نظرتان را برای هدایت کاربر به آن، پس از ورود قرار دهید.

function wps_login_redirect(){
return home_url( '/digital98/' );
}
add_filter( 'login_redirect', 'wps_login_redirect' );