ریدایرکت کاربر به صفحه ارجاع پس از لاگین، عضویت و خروج

ریدایرکت کاربر به صفحه قبل از ورود و عضویت و خروج

باقی ماندن کاربر به صفحه ی که جهت خروج، ورود یا عضویت اقدام کرده

بازگشت کاربر پس از ورود، خروج و عضویت به صفحه قبل جهت دانلود

عبارات بالا مجموعه جملاتی هستند که مفهوم هدایت کاربر پس از ثبت نام به صفحه ارجاع را خاطرنشان می کنند.

شاید به دنبال روشی هستید که پس از ورود کاربر به سایت و لاگین کابر به سایت، به صفحه قبلی یعنی صفحه ارجاع، هدایت داده شود.

مثلا کاربر قصد دانلود در ازای عضویت دارد و فرم ثبت نام شما صفحه ی بعدی می باشد و تمایل دارید کاربر پس از عضویت یا ثبت نام به همان صفحه دانلود ارجاع و بازگشت داده شود. خودمونی تر؛ (کاربر تو یه صفحه برای دانلود فایلی مجبوره روی لینکی که لینک صفحه لاگینه کلیک کنه و وارد صفحه لاگین بشه، حالا میخوام بعد از اینکه لاگین کرد دوباره برگرده به صفحه قبلی یه صورت کاملا اتوماتیک).

مثلا اگر تا کنون لینک صفحه لاگین را به صورت زیر اعمال می کردین،

<?= esc_url(wp_login_url()); ?>

اکنون به شکل زیر در نظر بگیرید:

<?= esc_url(wp_login_url(get_permalink())); ?>

در اینصورت صفحه ای که کاربر از آن به صفحه لاگین منتقل شده مقدار پارامتر redirect_to او را به همان صفحه ی آغازین که اقدام کرده بود ریدایرکت می کند.

این مسئله برای حالت خروج از سایت و عضویت در سایت نیز صادق است، مثلا اگر پس از خروج تا کنون لینکی نداشته اید یا لینک شما به صورت زیر بوده است؛

<?php echo wp_logout_url(home_url()); ?>

در این لینک پس از خروج کابر به صفحه ی اصلی سایت هدایت می شود.

اکنون به صورت زیر استفاده نمائید؛

<?php echo wp_logout_url(get_permalink()); ?>

در کد بالا کاربر پس از خروج به همان صفحه ای ریدایرکت می شود که در آن قرار دارد.

نکته:

همچنین برای ریدایرکت به صفحه ارجاع در زمان ورود میتوانید از کد زیر در فایل function.php استفاده نمائید.

add_filter( 'login_redirect', function ( $redirect_to, $requested_redirect_to ) {
if ( ! $requested_redirect_to ) {
$redirect_to = wp_get_referer();
}
return $redirect_to;
}, 10, 2 );