آیا میدانید 99 درصد ایردارپ های غیر رایگان جعلی و کلاهبرداری هستند! پس لطفا گول نخورید. پولدار شدن یک شبه خیالی خام و رویایی بیش نیست و میسر نمیشود به این جمله ایمان بیاورید.

اموزش کوتاه رفرنس دهی پایانامه و مقالات با اند نوت End Note [لینک]

نرم افزار EndNote یکی از بهترین و جامع ترین نرم افزار های مدیریت اطلاعات و رفرنس دهی در روند پژوهش است که امروزه به طور گسترده توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار می گیرد. ابزار هایی چون Endnote کمک چشمگیری در زمینه مدیریت استنادها و رفرنس دهی، نوشتن مقالات علمی و نشر علمی بر اساس استاندارد های مختلف ناشرین بین المللی می کند. این نرم افزار به دلیل اعتبار و جامع بودن مورد استفاده پژوهشگران و دانشگاه های معتبر مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این نرم افزار می توانید:

 • پوشه ای الکترونیکی از یادداشت های تحقیق خود ایجاد کنید.
 • رفرنس دهی مقالات خود را در قالبی دلخواه و یکسان مرتب کنید.
 • در میان منابع پژوهشی خود به راحتی به جستحو بپردازید.
 • همزمان با نوشتن مقاله، رفرنس دهی را با هر شیوه ی دلخواه به متن اضافه کنید.

در این مقاله از digital98 می خواهیم ساده ترین شیوه رفرنس‌دهی مقالات انگلیسی با استفاده از Endnote و Google scholar را به شما آموزش دهیم.

در اکثر پایان نامه‌ها و مقالات از منابع انگلیسی استفاده میشود. نوشتن منابع این مطالب به‌صورت دستی علاوه‌بر این‌که موضوعی وقت‌گیر است، ممکن است دانشجویان دچار اشتباهات تایپی شوند؛ یا این‌که نحوه‌ی رفرنس‌ دهی منابع مختلف با هم متفاوت باشد و افراد را دچار سردرگمی کند. ساده‌ترین روش برایرفرنس‌ دهی استفاده از نرم‌افزار Endnote و Google scholar می‌باشد.

 • برای این کار ابتدا نرم افزار Endnote را دانلود کنید.
 • به وب سایت https://scholar.google.com/ مراجعه کنید(برای آشنایی بیشتر با گوگل اسکالر برای نگارش پایان نامه و مقاله اینجا کلیک کنید).
 • مقاله مورد نظر خود را به زبان انگلیسی جستجو کنید و بر روی گزینه cite کلیک کنید.
 • در پنجره ی باز شده فرمت مورد نظر خود را انتخاب کنید و بر روی گزینه‌ی Endnote کلیک کنید. (در همین بخش می توانید، رفرنس را سلکت و کپی کنید و در مکان مورد نظرتان استفاده نمایید، اما برای اجماع همه ی رفرنس ها در یک فایل متنی، بهتر است ادامه اموزش را پیش روید  😉 )
 • بر روی فایل ذخیره شده کلیک کنید تا منبع مورد نظر در نرم افزار Endnote باز شود.
 • از گزینه ی File گزینه ی Export را انتخاب کنید و فایل را ذخیره کنید.
 • حالا می توانید رفرنس منابعی که وارد نرم افزار کرده اید به صورت فایل متنی دریافت کنید و در قسمت منابع مقاله یا پایان نامه ی خود قرار دهید.
 • از قسمت Output style  می توانید نحوه ی رفرنس دهی را تغییر دهید.

رﻓﺮﻧﺲ دﻫﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺳﺒﮏ  وﻧﮑﻮور:

ﻣﻘﺎﻟﻪ:  ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه(ﻓﺎﺻﻠﻪ) ﺣﺮف اول ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ(نقطه) ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ (ﻧﻘﻄﻪ) ﻧﺎم ﻣﺠﻠﻪ (ﻓﺎﺻﻠﻪ) ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر (ﻓﺎﺻﻠﻪ) (ﻣﺎه); ﺟﻠﺪ ﯾﺎ دوره اﻧﺘﺸﺎر (ﺷﻤﺎره : ) ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease.Ann Intern Med 1996 Jun1;124(11):980-3

منابع الکترونیکی:عبارت از :نرم افزارSuftware؛صفحات وب ؛مجلات الکترونیکی Electronic Book؛و پایگاه های اطلاعاتی.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه.ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ(ﻣﺪرک):ﻋﻨﻮان وب ﺳﺎﯾﺖ: درج ﻋﺒﺎرت Available: ﺳﭙﺲ ﻧﺸﺎﻧﯽ at:” اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ:ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻔﺤﻪ’

KilmartinM. Women in GP: a strategy for women GPs. 2003. RACGP Online. Available at: URL:http://www.racgp.org.au/. Accessed Jul 30, 2003.

منابع الکترونیکی ثابت نیستند.یعنی ماهیت اطلاعات در انترنت متغییر بوده وممکن است هر لحظه نشانی یک سایت تغییر کند ویا هرروز اطلاعات جدیدی وارد صفحات سایتها شود. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﻳﻚ website ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﭼﺎﭘﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ، ﺁﺩﺭﺱ ﺳﺎﻳﺖﻣﻮﺭﺩ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺻﻔﺤﻪ  /ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ  /ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴز ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻧﺎﻡ ﻓﺎﻳﻞ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ شماره version ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺁﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ شود.

 اﮔﺮ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺪارد،  اﺑﺘﺪا ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ را درج :

High blood pressure in pregnancy. 2001. Available at: http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/hb p_preg.htm Accessed Oct 21, 2002

مقاله نشریه های الکترونیکی:

اطلاعات نویسنده.  سال انتشار. عنوان مقاله. عنوان مجلۀ علمی دوره،} ش. برای فارسی و no. برای انگلیسی{نشانی الکترونیکی مقاله (دسترسی در تاریخ).

ﻣﻘﺎﻟﻪ از  اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:

 ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن :ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  –  ﺣﺮف اول ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ(ﮐﭙﯿﺘﺎل)ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﺎ از دﯾﮕﺮی ﺟﺪا ﺷﻮد. ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ . ﻋﻨﻮان  اﺧﺘﺼﺎری ﻣﺠﻠﻪ[اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ].  روز و ﻣﺎه و ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر [روز ﻣﺎه و ﺳﺎل اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن ] ؛دوره (ﺟﻠﺪ): ﺷﻤﺎره صفحات Available from: URL

  Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102 (6):966 – 969. Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm

نکته: فراموش نکنید از کاما برای جدا کردن قسمت های مختلف منبع (نام نویسنده، سال انتشار، صفحه) استفاده نمایید.

کلام آخر: گفتیم که پراکنده نویسی در زمینه ارجاع به منابع و بهره گیری از شیوه های مختلف رفرنس نویسی،یکی ازمشکلات اساسی پژوهش است.ما در این مقاله ،شیوه نامه ونکوور را به صورت اجمالی معرفی کردیم . امید است پژوهش گران ارجمند با دقت نظر بر این شیوه نامه بنگرند.

شما می توانید فایل آموزش رفرنس دهی به سبک ونکور را از لینک زیر دانلود کنید:

سبک ونکور(vancover)

در ویدئو زیر تا حدودی با محیط نرم افزار EndNote آشنا می شید و یک مثال کاربردی هم در این ویدئو خواهید دید. پیروز و سر افراز باشید.

مطالب مرتبط ؛

 • به کانال ارز دیجیتال رایگان بپیوندید کانال ارز دیجیتال

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بدون دیدگاه
  وبلاگ
  © 2021 - کلیه حقوق برای دیجیتال 98 محفوظ است