اگر میخواهید در نوشته ها یا نظرات ارسالی توسط کاربران زمان بصورت معکوس نمایش داده شود (مثلا زمان ارسال مطلب 7 روز پیش) از قطعه کد زیر به جای کد نمایش تاریخ در فایل های قالب وردپرس خود به استفاده کنید.

توجه: برای نوشته از قطعه کد زیر استفاده کنید.

<br />
<?php echo human_time_diff(get_the_time('U'), current_time('timestamp')) . ' ago'; ?>
<br />

توجه: برای قسمت نظرات از قطعه کد زیر استفاده کنید.

<?php echo human_time_diff(get_comment_time('U'), current_time('timestamp')).'ago'; ?>

بنابراین برای نمایش معکوس زمان ارسال مطلب یا نظر در وردپرس، نیازی به افزودن پلاگین های وردپرس نیست. با یک خط کدکوتاه PHP میتوانید این قابلیت را در سایت وردپرسی خود ایجاد کنید.