نحوه تغییر چینش سلول ها (ستون ها) در اکسل در چند گام قابل انجام می باشد. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید:

1- ابتدا کاربرگ مورد نظر و یا برنامه اکسل را باز کنید.

2- از سربرگ Page Layout  در کاربرگ Sheet option گزینه Sheet-Right-to-Left را کلیک کنید. برای راست چین کردن کافیست بر روی این گزینه کلیک کنید. با این کار این گزینه به حالت هایلایت تغییر پیدا میکند و برگه شما نیز راست چین خواهد شد.

در حالتی که کاربرگ چپ چین باشد این گزینه در حالت غیر فعال می باشد.

خیلی آسان 😀