ساخت پنل تلگرام

برای انجام سفارش ممبر به چه وسایل و ابزاری احتیاج داریم؟ ابتدا شما باید یک تلگرام غیر رسمی درست بکنید.

این کار را چه کسانی می توانند انجام دهند؟ برنامه نویسان حرفه ای (هر برنامه نویسی نمی تواند که این کار را انجام دهد).

پس از اینکه اپلیکیشن ما طراحی شد چه کاری را باید انجام بدهیم؟ حالا باید تلگرام خود را پخش بکنیم تا کاربران ان را نصب بکنند و عضو ما بشوند.

چند نفر را می توانیم در کانال یا گروه خود اد بکنیم؟ معمولا هر تعدادی که تلگرام غیر رسمی شما را نصب کرده باشند همان تعداد را میتوانید در کانال یا گروه های متفاوت اد بکنید.

هزینه این پروسه چقدر برای هر فرد هزینه بر است؟ معمولا هزینه بالایی دارد زیرا باید تبلیغات فوق العاده بالا رود تا بتوانید خرید پنل تلگرام یک نلگرام را به اوج برسانید. قیمت خرید پنل تلگرام حداقل ۵ میلیون تومان هزینه برای برنامه نویس برای ساخت اپ تلگرام و بعد از این هزینه های اصلی یا همان تبلیغات شروع می شوند زیرا حالا باید تلگرام ساخته شده را پخش بکند تا نصب کننده های ان بالا روند، حتی مشاهده شده است که برای گرفتن ۱۰۰۰ نفر نصب ۱ میلیون تومان تبلیغات لازم می باشد. نکته مهم این است که ساخت یک تلگرام هزینه حداقل ان ۳ میلیون تومان می باشد.

با پنل اد ممبر چه نوع ممبر گیری میتوان انجام داد؟

  • اد اجباری
  • اد هیدن
  • ممبر اد قفلی
  • ممبر گروه
  • سین یا بازدید
  • لیو(فیلتر کانال)
  • و..