بسیاری از سایت ها هنگامی که کاربر مشخصات کاربری خود را ویرایش می کند، یک ایمیل برای اطلاع رسانی این موضوع به وی ارسال می کنند. این کار باعث افزایش امنیت وب سایت و همچنین حفظ حریم شخصی کاربران می شود ، زیرا کاربر در صورتی که خودش این کار را انجام نداده باشد، خیلی زود متوجه شده و اقدام به ویرایش مشخصات و یا حتی اطلاع این موضوع به مدیر سایت می کند.

در این آموزش یک کد کوتاه به شما معرفی می کنیم که به محض ویرایش هر یک از فیلد های پنل کاربری یک ایمیل برای اطلاع این موضوع به کاربر ارسال خواهد شد. در ادامه مطلب همراه ما باشید.

برای این کار کافی است کد زیر را کپی کرده و ان را در فایل functions.php قالب قرار دهید:

function user_profile_update( $user_id ) {
$site_url = get_bloginfo('wpurl');
$user_info = get_userdata( $user_id );
$to = $user_info->user_email;
$subject = "Profile Updated: ".$site_url."";
$message = "Hello " .$user_info->display_name . "\nYour profile has been updated!\n\nThank you for visiting\n ".$site_url."";
wp_mail( $to, $subject, $message);
}
add_action( 'profile_update', 'user_profile_update', 10, 2);