شبا یا شماره حساب بانکی ایران، به منظور تسهیل و استانداردسازی مبادلات بین بانکی و بین المللی بانک های کشور، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعریف و تبیین شده است و بزودی در تمام سامانه های پرداخت بین بانکی منحصرا از این نوع حساب استفاده خواهد شد.

هر شماره حساب بانکی (صرف نظر از آنکه متعلق به کدام بانک باشد)، قابل تبدیل به یک شماره حساب «شبا» خواهد بود. در تصویر زیر قسمتهای مختلف یک شماره شبا را مشاهده می کنید که هر بخش بیانگر مجموعه ای از استانداردها کنار یکدیگر است.

مشتریان گرامی بانک پاسارگاد می توانند جهت اطلاع از شماره حساب شبای سپرده ی خود نزد بانک پاسارگاد، از امکانات زیر استفاده نمایند. همچنین هم میهنان گرامی می‌توانند پس از تماس با تلفن‌ بانک پاسارگاد به شماره 82891111 و فشردن کلید 3 (با وارد کردن شماره سپرده) و یا کلید 4 (با وارد کردن شماره کارت)، بدون نیاز به وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور، از شماره شبای سپرده بانک پاسارگاد موردنظر خود، اطلاع حاصل کنند. لازم به توضیح است با فشردن کلید 5 و وارد کردن شماره کارت نیز می توان از شماره حساب خود مطلع شد.

جهت تبدیل 

  • تبدیل شماره حساب به شماره شبا بانک پاسارگاد
  • تبدیل شماره کارت به شماره سپرده بانک پاسارگاد
  • تبدیل شماره کارت به شماره شبا بانک پاسارگاد
  • تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک پاسارگاد