تحلیل آماری با SPSS یکی از پر استفاده‌ترین تحلیل‌های آماری پایان نامه و مقالات می‌باشد. نرم افزار تحلیل آماری SPSS توسط شرکت IBM به طور مداوم بروز رسانی می‌شود و امکانات جدیدی به آن اضافه می‌گردد. آخرین نسخه این نرم افزار ‌SPSS 22 می باشد که در سال ۲۰۱۲ توسط شرکت بزرگ IBM عرضه شده است. SPSS مخفف کلمات SCIENCES STATICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL  به معنای بسته آماری برای علوم اجتماعی است. این نرم افزار از جمله برنامه‌های تحلیل آماری است که در علوم اجتماعی و علوم پزشکی به صورت گسترده برای انجام تحلیل‌های آماری به کار گرفته میشد اما گستره خدمات و امکانات این نرم افزار سبب شده است که استفاده از آن بسیار گسترش یابد و امروزه پراستفاده‌ ترین نرم افزار تحلیل آماری به شمار می‌رود.

انجام تحلیل آماری با SPSS به طور کلی شامل چهار مرحله است:

در مرحله اول داده ها وارد صفحات گسترده می شود.

در مرحله دوم آزمون آماری مناسب با فرضیه های تحقیق انتخاب می شود.

در مرحله خروجی تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله SPSS نمایش داده می شود.

و در مرحله چهارم نتایج مورد تحلیل و تفسیر بیشتر قرار گرفته و در یک ساختار استاندارد گزارش می شود.

برخی از تحلیل های آماری با نرم افزار SPSS

 • تحلیل آماری با SPSS در رشته روانشناسی بالینی
 •  تحلیل آماری با SPSS درشته علوم اجتماعی
 •  تحلیل آماری با SPSS در رشته پزشکی
 • تحلیل آماری با SPSS در رشته پرستاری
 • تحلیل آماری با SPSS در رشته پرستاری
 • تحلیل آماری با SPSS در رشته کشاورزی
 • تحلیل آماری با SPSS در رشته علوم اقتصادی
 • تحلیل آماری با SPSS در رشته مشاوره و راهنمایی
 • تحلیل آماری با SPSS در رشته کتابداری
 • تحلیل آماری با SPSS در رشته سنجش و اندازه‌گیری
 • و …..

شما می‌توانید نرم افزار آماری spss v را دانلود و با استفاده از کتب و آموزش‌های موجود به فراگیری آن بپردازید.