برای وسط چین کردن دکمه خرید Easy Digital Downloads در صفحه محصولات باید به روش یک کد کوچک را درون فایل استایل قالب خود قرار دهید.

به قسمت نمایش -> ویرایشگر رفته و در قسمت ویراش فایل style.css به آخر این فایل تکه کد زیر را اضافه کنید :

.edd_purchase_submit_wrapper {display: flex;justify-content: center;}