آلمانبرلین
اتریشوین
اسپانیامادرید
انگلستانلندن
اوکراینکیف
ایتالیارم
ایرلنددوبلین
ایسلندریکیاویک
بلژیکبروکسل
بلغارستانصوفیه
پرتغاللیسبون
چک‌پراگ
دانمارککپنهاک
رومانیبخارست
سن مارینوسن مارینو
سوئداستکهلم
سوئیسبرن
فرانسهپاریس
فنلاندهلسینکی
لهستانورشو
لیختن‌ اشتاینوادوز
مالتوالتا
مجارستانبوداپست
نروژاسلو
واتیکانواتیکان
هلندآمستردام
یوگسلاویبلگراد
یونانآتن
اسلواکیبراتیسلاوا

نام کشورهای اقیانوسیه با پایتخت آنها

نام کشورهای افریقا با پایتخت آنها

نام کشورهای امریکا با پایتخت آنها

نام کشورهای اسیا با پایتخت آنها

نام کشورهای خاورمیانه