آیا میدانید 99 درصد ایردارپ های غیر رایگان جعلی و کلاهبرداری هستند! پس لطفا گول نخورید. پولدار شدن یک شبه خیالی خام و رویایی بیش نیست و میسر نمیشود به این جمله ایمان بیاورید.

مراحل گذراندن درس کارآموزي [لینک]

نکات کلی گذراندن درس کارآموزي

1 – دانشجو می بایست درس کارآموزي را در زمان انتخاب واحد اخذ کند.

2 – در این مرحله ممکن است دو حالت وجود داشته باشد.

حالت اول: دانشجو با محل کارآموزي خود قبلا هماهنگی هاي لازم را به عمل آورده باشد و از نظر آن شرکت مشکلی براي کارآموزي ایشان وجود نداشته باشد. دانشجو بایستی بلافاصله بعد از انتخاب واحد به سایت دانشگاه قسمت معاونت پژوهشی، دفتر ارتباط با صنعت مراجعه کرده و فرم ثبت نام کارورزي/کارآموزي ( معرفی نامه اصلی ) را از سایت دانلود کرده و پس از تکمیل آن (این فرم داراي 6 قسمت می باشد) تا دو هفته بعد از اتمام زمان انتخاب واحد به دفتر ارتباط صنعت تحویل دهد.

حالت دوم: دانشجویانی که براي انجام هماهنگی اولیه در محل کاراموزي نیاز به معرفی نامه از طرف دانشگاه دارند تا محل کاراموزي همکاري هاي لازم را انجام دهد می بایستی از سایت دانشگاه، قسمت دفتر ارتباط با صنعت، فرم هماهنگی اولیه را دانلود کرده و آن را تکمیل نموده و پس از ثبت نام در سایت دانشگاه قسمت دفتر ارتباط با صنعت قسمت درخواست کارورزي/ کارآموزي ش((فرم هماهنگی اولیه)) ، فرم هماهنگی اولیه تکمیل شده را به دفتر ارتباط با صنعت تحویل دهد و فرم هماهنگی اولیه پرینت شده را از دفتر ارتباط با صنعت تحویل گیرد.

دانشجویان بعد از هماهنگی با محل کاراموزي بایستی طبق دستورالعمل حالت اول عمل کنند.

3 – پس از ثبت نام در سایت، معرفی نامه اصلی تکمیل شده توسط دانشجو به دفتر ارتباط صنعت تحویل داده شود. سپس دفتر ارتباط با صنعت معرفی نامه اصلی پرینت شده را جهت شروع کاراموزي به دانشجو تحویل خواهد داد.

4 – براي شروع کاراموزي، بایستی فرم گزارش پیشرفت کاراموزي توسط دانشجو از سایت دانشگاه قسمت پژوهش، دفتر ارتباط با صنعت، دریافت کرده و پس از اتمام کارآموزي و تایید سرپرست و استاد کاراموزي همراه با نامه سربرگ دار ( داراي شماره ثبت در مهر، مبنی بر اتمام دوره کاراموزي به صورت تایپ شده همراه با مهر و امضاء ، شماره و تاریخ ، زمان شروع و خاتمه ، مدت زمان کل کاراموزي) را از محل شرکت مربوط دریافت و در صورت نداشتن شماره ثبت در مهر، کپی پروانه کسب تایید شده از شرکت مذکور الزامی می باشد.

5 – نامه اتمام کاراموزي و فرم گزارش پیشرفت کاراموزي تکمیل شده طبق بخشنامه با توجه به تاریخ هاي زیر به دفتر ارتباط با صنعت تحویل داده شود.

6 – شامل کدام بند هستید؟

الف: دانشجویانی که درس کاراموزي را در انتخاب واحد نیمسال اول (مهرماه) اخذ نموده اند بایستی تا تاریخ 20 تیرماه نامه اتمام کاراموزي و فرم گزارش پیشرفت کاراموزي تکمیل شده به دفتر ارتباط با صنعت تحویل داده شود.

ب: دانشجویانی که درس کاراموزي را در انتخاب واحد نیمسال دوم (بهمن ماه) اخذ نموده اند بایستی تا تاریخ 10 دي ماه نامه اتمام کاراموزي و فرم گزارش پیشرفت کاراموزي تکمیل شده به دفتر ارتباط با صنعت تحویل داده شود.

ج: دانشجویانی که درس کاراموزي را در انتخاب واحد نیمسال تابستان (تیرماه) اخذ نموده اند بایستی تا تاریخ 10 دي ماه نامه اتمام کاراموزي و فرم گزارش پیشرفت کاراموزي تکمیل شده به دفتر ارتباط با صنعت تحویل داده شود.

7 – اگر چند دانشجو دریک مکان دوره کارآموزي خود رامی گذرانند می بایست در همان روز اول دفتر ارتباط با صنعت را از این موضوع مطلع سازد تا از تکراري نوشتن فعالیتها جلوگیري شود اگر دا نشجویی به این نکات مهم توجه نداشته باشد مسئولیت حذف درس بعهده دانشجو می باشد.

مطالب مرتبط ؛

 • به کانال ارز دیجیتال رایگان بپیوندید کانال ارز دیجیتال

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بدون دیدگاه
  وبلاگ
  © 2021 - کلیه حقوق برای دیجیتال 98 محفوظ است