با استفاده از تابع wp_count_posts می توان کد نمایش تعداد کل نوشته و پست های منتشر شده یا پیش نویس و یا تعداد برگه های منتشر شده یا پیش نویس وردپرس را ایجاد کرد. در این مطلب از digital98 معرفی خواهیم کرد، کد نمایش تعداد کل نوشته و برگه وردپرس با استفاده از تابع wp_count_posts

کد نمایش تعداد کل نوشته ها و برگه های وردپرس

روش اول

در وردپرس با استفاده از تابع wp_count_posts می توان تعداد نوشته ها و برگه ها را نمایش داد قطعه کدهای زیر هر کدام عددی را نمایش می دهند که مربوط به نوشته های منتشر شده، تعداد مطالب پیش نویس و تعداد کل برگه ها هستند، می توانید در محل مورد نظر و به عنوان آمار کلی سایت قرار دهید.

<?php // کد نمایش تعداد مطالب منتشر شده $count = wp_count_posts('post'); $total_posts = $count->publish;echo$total_posts;?>

<?php // کد نمایش تعداد پیش نویس مطالب $count_posts = wp_count_posts(); $draft_posts = $count_posts->draft;echo$draft_posts;?>

<?php // کد نمایش تعداد برگه ها $count_pages = wp_count_posts('page'); echo $count_pages; ?>

روش دوم

در این روش شما باید قطعه کدی را به سایت وردپرسی خود اضافه کنید.در ابتدا باید کد زیر را در فایل finction.php بچسبانید:

function wpb_total_posts() { 
$total = wp_count_posts()->publish;
echo 'Total Posts: ' . $total;
} 

این کد هرگاه که تگ  wpb_total_posts فراخوانی شود،تعداد کل نوشته ها را به عنوان خروجی ارسال می کند.

در مرحله بعد باید تگ زیر را در هر قسمت از قالب سایت خود که می خواهید آمار را در آن نمایش دهید،بچسبانید.

 <?php wpb_total_posts(); ?>  

اگر نمی خواهید که از تگ ها استفاده کنید می توانید یک شورتکد ایجاد کرده و از آن استفاده کنید که دقیقا کار کد بالا را انجام می دهد.برای ایجاد شورتکد موردنظر کد زیر را کپی کرده و در فایل finction.php بچسبانید:

function wpb_total_posts() { 
$total = wp_count_posts()->publish;
return $total; 
} 
add_shortcode('total_posts','wpb_total_posts');

حال می توانید از شورتدک زیر در هر قسمت از سایت خود مانند نوشته ها و صفحات بچسبانید تا تعداد کل نوشته های سایت در آن بخش نمایش داده شود.

 [total_posts]