در این مقاله ترجمه نماز را به سه صورت فارسی، انگلیسی و عربی برای شما عزیزان اماده کرده ایم. اگر از معناي نماز آگاهي نداشته باشيم، نمي دانيم به معبود خود چه مي گویيم. نماز، راز و نياز با خداوند است. خوب است هنگام خواندن نماز، ضمن قرائت صحيح كلمات عربي نماز ، به معني و ترجمه نماز نيز توجه داشته باشيم …


معني فارسی نماز:

الله اكبرخداوند بزرگترين و بلند مرتبه ترين است.

ترجمه سوره حمد:

بسـم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشگر.
الحمد لله رب العالمين ستايش مخصوص خداوندي است كه پروردگار جهانيان است.
الرحمن الرحيم بخشنده و بخشايشگر است.
مالك يوم الدينخداوندي كه صاحب روز جزا است.
اياك نعبد و اياك نستعين(پروردگارا) تنها تو را مي پرستيم وتنها از تو ياري مي‏جوييم .
اهدنا الصراط المستقيمما را به راه راست هدايت فرما!
صراط الذين انعمت عليهمراه كساني كه آنان را مشمول نعمت خود ساختي.
غيرالمغضوب عليهم ولا الضاليننه راه كساني كه بر آنان غضب كردي و نه گمراهان!

ترجمه سوره اخلاص (توحید):

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشگر.
قل هو الله احد : بگو اوست خداي يكتا.
الله الصمد خدا بي نياز است و همه به او نيازمند.
لم يلد ولم يولدنه كسي فرزند اوست و نه او فرزند كسي است.
ولم يكن له كفواّ احدو براي او هيچ گاه شبيه و مانندي نبوده است.

ترجمه ذكر ركوع:

سبحان ربي العظيم و بحمده پاك و منزه است پروردگار بزرگ من و او را سپاس مي گويم.

ترجمه ذكر سجود:

سبحان ربي الا علي و بحمدهپاك و منزه است خداوند بلند مقام من و او را سپاس مي گويم.

ترجمه تشهد:

اشهدان لا اله الا الله وحده لاشريك لهگواهي مي دهم هيچ كس شايسته پرستش جز خداوند نيست يگانه است و شريك ندارد.

و اشهدان محمدا عبده و رسولهو گواهي مي دهم محمد بنده و فرستاده اوست.

اللهم صل علي محمد وآل محمدخداوندا! درود بفرست بر محمد (ص) و اهل بيت او.

ترجمه سلام:

السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاتةسلام بر تو اي پيغمبر و رحمت خدا و بركات او بر تو باد.
السلام علينا و علي عبادالله الصالحينسلام بر ما وبر تمام بندگان صالح خدا.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتةسلام بر شما اي جمعيت نمازگزاران و رحمت و بركات او بر شما باد.

ترجمه تسبيحات:

سبحان الله و الحمد لله ولا اله الا الله و الله اكبرپاك و منزه است خداوند و حمد و ستايش مخصوص اوست و معبودي جز او نيست و خداوند بزرگتر از آن است كه به وصف آيد.

ترجمه قنوت:

ربنا آتـنا في الدنيا حسنه و في الاخرة حسنة و قنا عذاب النار :خداوندا در دنيا و در سراي ديگر به ما نيكي مرحمت فرما و ما را از عذاب دوزخ نگه دار!


معني انگلیسی نماز:

الله اکبر:

(God is the Greatest (supreme

بسـم الله الرحمن الرحيم:

In the Name of God,the Most Gracious and the Most Merciful.

الحمد لله رب العالمين: 
All praise to God, the Creator and Nurturer of the worlds,

الرحمن الرحيم:
Most Gracious and Merciful

مالک يوم الدين:

Ruler of the Day of Judgment

اياک نعبد

You alone do we worship 

و اياک نستعين

and You alone do we ask for help

اهدنا الصراط المستقيم:

to guide us in the correct and straight path towards You

صراط الذين انعمت عليهم

the path of those, whomYou have greatly blessed,

غيرالمغضوب عليهم

not of those subjected to anger,

ولا الضالين

nor of those who deviated and strayed into the wrong directions !

بسم الله الرحمن الرحيم

In the Name of God

قل هو الله احد

Say: “God is Unique!

الله الصمد

God is absolutely independent

لم يلد ولم يولد

He has not fathered anyone nor was Hefathered

ولم يکن له کفواّ احد:

And there is nothing comparable to Him!

الله اکبر

God is the Greatest

سبحان ربی العظيم و بحمده:

Him Praise to Almighty God who is the Greatest and I am worshiping

سبحان ربی الا علی و بحمده:

Praise to Almighty God who is the Highest and I am worshiping 

الله اکبر:

God is the Greatest supreme

ربنا آتـنا فی الدنيا حسنه و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار:

Oh, Our God: In this world and the hereafter

bring us good things and keep us away from the

punishment by the fire

الحمدلله اشهدان لا اله الا الله وحده لاشريک له و اشهدان محمدا عبده و رسوله:

All praise Only belongs to God

I testify that there is no deity except God

The Unique God who has no associate and no equals

And I testify that Muhammad is His servant and His prophet

اللهم صل علی محمد وآل محمد:

May God, bless Muhammad and his followers

السلام عليک ايها النبی و رحمة الله و برکاتة:

Peace be unto you O  prophet and the mercy and

all blessings of God 

السلام علينا و علی عبادالله الصالحين:

May God bless us and the good servants of God 

السلام عليکم و رحمة الله و برکاتة:

Peace unto you and the mercy and all blessing of God