برای نمایش اعداد و تاریخ فارسی در سایتتان می توانید از قطعه کد زیراستفاده کنید :

$.fn.replaceDigits = function() {
  var map =
  [
    "&\#1632;", "&\#1633;", "&\#1634;", "&\#1635;", "&\#1636;",
    "&\#1637;", "&\#1638;", "&\#1639;", "&\#1640;", "&\#1641;"
  ];
	$(this).each(function() {
    $(this).html($(this).html().replace(
      /\d(?=[^<>]*(<|$))/g,
      function($0) { return map[$0] }
    ));
	});
}

کد بالا یه پلاگین ساده jQuery را تعریف می کند، حالا قسمت هایی از صفحه که باید اعداد را فارسی نمایش دهد کلاسی replace-digits بدهید:

<span class="replace-digits">15200</span>

بعد با کد زیر می توانید تمام قسمت هایی که این کلاس را دارند به اعداد فارسی تبدیل کنید:

$('.replace-digits').replaceDigits();