در اکثر سایتها بخش نمایش جدیدترین یا آخرین مطالب منتشر شده به همراه عکس تصویر شاخص و یا بدون عکس نمایش داده می شود. این کار باعث می شود تا بازدیدکنندگانی که از طریق موتورهای جستجو و یا سایتهای دیگر به سایتمان هدایت می شوند بتوانند در صورت نیاز آنها را نیز مطالعه کنند که باعث افزایش بازدید سایت می شود. برای آموزش نمایش آخرین مطالب در وردپرس تا پایان ما digital98 باشید.

اگر قالب وردپرس تان از ابزارک پشتیبانی می کند می توانید ابزارک نمایش نوشته های تازه را فعال کنید. اما اگر قالب وردپرس تان از ابزارک پشتیبانی نمی کند باید دست به کار شوید و کدهای مورد نیاز را در محل مناسب قرار دهید.

برای نمایش جدیدترین مطالب وردپرس به چند روش می توانیم عمل کنیم:

روش اول: نمایش جدیدترین مطالب وردپرس بدون تصویر شاخص

برای نمایش جدیدترین مطالب وردپرس بدون تصویر شاخص وردپرس کدهای زیر را در مکان مورد نظرتان قرار دهید.

<ul>
<?php
$i=0;
$recent = new WP_Query("showposts=7");
while($recent->have_posts()) : $recent->the_post();?>
<li>
<a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
</li>
<?php endwhile; ?>
</ul>

در خط چهارم با تغییر عدد 7 می توانید تعداد مطالبی که می خواهید نمایش داده شوند را تعیین کنید، برای زیباتر شدن می توانید style مورد نظرتان را به کدهای بالا اعمال کنید.

روش دوم: نمایش جدیدترین مطالب وردپرس با تصویر شاخص

سپس برای نمایش جدیدترین مطالب وردپرس با تصویر شاخص وردپرس کدهای زیر را در مکان مورد نظرتان قرار دهید.

<?php
$the_query = new WP_Query('showposts=5&orderby=post_date&order=desc');
while ($the_query->have_posts()) : $the_query->the_post(); ?>
<div>
<?php the_post_thumbnail(array(80,80), array ('class' => 'alignleft')); ?>
<a title="<?php the_title(); ?>" href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark">
<?php the_title(); ?></a>
<?php the_excerpt(); ?>
</div>
<?php endwhile; ?>
<?php wp_reset_query(); ?>

در خط دوم با تغییر مقدار showposts که در اینجا به طور مثال 5 قرار داده شده باید عدد تعداد پست هایی که میخوایید نمایش داده شود را بنویسید.
خط پنجم مربوط به تصویر بندانگشتی است که اگر لازمش ندارید میتونید به صورت کامل پاکش کنید ولی اگر لازم دارید میتونید مقدار 80.80 که سایز تصویر هست رو مطابق میل خود تغییر بدید.
خط ششم و هفتم یک لینک به عنوان مطلب است و در خط هشتم هم متن مختصر فرا خوانی شده است.

توجه : چنانچه از تصویر بندانگشتی استفاده میکنید و خط پنجم رو پاک نکردید باید کد زیر رو به فایل function قالبتون اضافه کنید:

<?php
add_theme_support('post-thumbnails');
if ( function_exists('add_theme_support') ) {
add_theme_support('post-thumbnails');
}
?>