نمایش آمار و اطلاعات سایت یکی از موارد جذاب کاربران وردپرسی است.

نمایش تعداد نظرات یک مطلب وردپرس

کد زیر را در بخش مورد نظر و در فایل single.php قرار دهید.

<?php comments_number(); ?>

نمایش تعداد کل نظرات سایت وردپرس

اگر سایت شما نظرات زیادی دارد و تمایل دارید از این نظرات استفاده مثبت داشته باشید و تعداد کل نظرات را به بازدیدکنندگان نمایش دهید کافی است کد زیر را در هر بخشی از سایت که قصد دارید به نمایش درآید، قرار دهید. این کد در تمامی قسمت های قالب وردپرس شما قابل استفاده است.

<?php
$comments_count = wp_count_comments();
echo "تعداد نظرات " . $comments_count->approved . " نظر";
?>