آیا میدانید 99 درصد ایردارپ های غیر رایگان جعلی و کلاهبرداری هستند! پس لطفا گول نخورید. پولدار شدن یک شبه خیالی خام و رویایی بیش نیست و میسر نمیشود به این جمله ایمان بیاورید.

اموزش نحوه نگارش پروژه کارشناسی دولتی ، ازاد و پیام نور [لینک]

دستورالعمل نگارش پروژه دانشجويان مقطع كارشناسي

هر دانشجویی برای نگارش پایان نامه کارشناسی خود بایستی از قواعد و ضوابط کلی نگارش آن قبل از چاپ و صحافی مطلع باشد و در رعایت نمودن آئین نگارش آن دقت نماید. بهتر است اگر قبل از شروع نگارش هستید این قواعد را رعایت کنید و همینطور در انتهای نگارش پایان نامه برای تنظیم این قواعد، وقت کمتری صرف نمایید.

با توجه به اهمیت پایان نامه در نشان دادن کار دانشجو و لزوم استفاده از اصول و قواعد یکسان در تدوین پایان نامه ها، این نوشتار آماده شده است و لازم است دانشجویان با مطالعه دقیق آن، اصول و قواعد ارائه شده را در نوشتن پایان نامه خود رعایت کنند.

بخش های مختلف پایان نامه

پایان نامه های ارائه شده باید به ترتیب شامل بخش های زیر  باشد:

1- صفحات مقدماتی:  

–          صفحه ی روی جلد

–          صفحه ی عنوان

–          صفحه ی تقدیم (اختیاری حد اکثر در یک صفحه)

–          صفحه ی تشکر و قدر دانی (اختیاری حد اکثر در یک صفحه)

–          چکیده ی فارسی (حد اکثر 300 کلمه حد اکثر در یک صفحه)

–          فهرست مطالب

–          فهرست نمودارها و شکل ها (در صورت وجود)

–          فهرست جدول ها (در صورت وجود)

–          صفحه ی علایم و اختصارات (در صورت وجود)

2- متن اصلي پايان نامه که در قالب چند فصل و زیرفصل های داخل آن نوشته می شود، که به عنوان نمونه می تواند شامل فصل های زیر باشد:

– فصل اول:مقدمه

– فصل دوم: معرفی ابزارها و امکانات استفاده شده

– فصل سوم:تحلیل و طراحی سیستم

– فصل چهارم:

– فصل پنجم:جمع بندی و نتيجه گيري و پیشنهادات

3- پیوست های موردنیاز که لازم است مانند فصل ها، دارای عنوان مناسبی باشند.

4- فهرست منابع

5- چکیده انگلیسی بین 200 تا 300 کلمه (اختیاری)

6- صفحه عنوان به انگلیسی (اختیاری)

مشخصات كلي و ظاهري پايان نامه

– صفحه روي جلد و صفحه عنوان: این صفحه مطابق نمونه ارائه شده باید آماده شود که شامل آرم موسسه، نام موسسه ، نام دانشكده، مقطع تحصيلي، عنوان پايان نامه، نام دانشجو، نام استاد راهنما و ماه و سال ارائه پايان نامه می باشد.

نکته:عنوان پایان نامه شما باید مختصر و در عین حال شفاف و گویا بوده و با كمترين تعداد كلمات، محتوي پايان نامه را معرفي كند.

– صفحه ي تقديم: فقط در يك صفحه خواهد بود. انتخاب  نوع و اندازه فونت به عهده ی خود دانشجو است.

– صفحه ي تشكر و قدرداني: تقدير و تشكر از كليه افراد و ارگان ها نير تنها در يك صفحه خواهد بود انتخاب نوع و اندازه فونت به عهده ي خود دانشجو است.

– چكيده فارسي:شامل بيان مسئله، هدف از اجراي پايان نامه، روش انجام كار، نتايج گرفته شده و كلمات كليدي مي باشد. لازم به ذكر است كه چكيده حد اكثر 300 كلمه بوده، فونت تايپ شبيه متن اصلي و حتي الامكان در يك صفحه مي باشد.

– فهرست مطالب: شامل رئوس اصلي و فرعی كليه مطالب كه در متن پايان نامه آمده است، که شامل فهرست ضمائم وپيوست های پایان نامه هم خواهد بود.

– فهرست نمودارها و شکل ها: شامل شماره و عنوان نمودارها و شکل ها مي باشد.

– فهرست جداول: شامل شماره و عنوان جدولها مي باشد.

– صفحه ی علایم و اختصارات: تمامی علائم و اختصاراتی که در متن اصلی پايان نامه مورد استفاده قرار گرفته است با تعيين واژه ی کامل آن ها در اين صفحه آورده می شود.

نکته1: عناوين ذكر شده در فهرست مطالب بايد عيناً با عناوين خود متن مطابقت داشته باشد .

نکته2: تمام شکل ها، نمودارها، جدول ها، پیوست ها باید دارای عنوان مناسبی باشند.

– براي تنظيم فهرست منابع از الگوهاي زير استفاده شود.

الف- استفاده از مقاله های انگليسی: مثال:

[1] Y. Luo, D. N. Davis, K Liu, “A multi agent framework for decision support in stock Trading”, IEEE Networking, 16(1), 20-27 (2002)

[2] S. Balsamo, M. Simeoni, “On transforming UML models into performance models”, The Workshop on Transformations in the Unified Modeling Language, Genova, Italy, April 7th 2001.

ب- استفاده از پايان نامه:

نام خانوادگي و نام، عنوان، مقطع، رشته، دانشكده، دانشگاه و سال انتشار.

مثال: لساني مهدي، شناسايي چهره در حضور عوامل پوشاننده، پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي اميركبير، 1381

ج- استفاده از كتاب: نام نويسنده، اسم كتاب، نام ناشر، سال چاپ، صفحات  

مثال: حسن پاشا شريفي و دكتر نرگس طالقاني: روش هاي تحقيق در علوم زيستي، انتشارات  رشد، سال 1366، صفحه 135- 125

– تنظيم فهرست منابع به 2 صورت زير امکان پذير است.

1- روش شماره گذاری: به ترتيب ورود منبع به داخل متن خواهد بود (يعني اولين منبع مورد استفاده در متن، اولين رفرانس در بخش فهرست منابع مي باشد).

2- نوشتن نام نويسنده و تاريخ چاپ مقاله در انتهای هر مطلبی که مورد استناد قرار گرفته و سپس تنظيم آنها بر مبنای حروف الفبا.

توجه: فقط منابعي كه در متن به آن ها استناد شده است در فهرست منابع آورده می شود.

مشخصات كلي و ظاهري برای صفحات متن پايان نامه

1- فونت متن و عناوین:

متن های فارسی با B Nazanin 14 و متن های انگلیسی با Times New Roman 12

فونت عنوان فصل ها: فارسی B Nazanin 24 Bold و انگلیسی Times New Roman 22 Bold

فونت سرفصل سطح 1 در داخل فصل:

فارسی B Nazanin 18 Bold و انگلیسی Times New Roman 16 Bold

فونت سرفصل سطح 2 در داخل فصل:

فارسی B Nazanin 16 Bold و انگلیسی Times New Roman 14 Bold

فونت سرفصل سطح 3 در داخل فصل:

فارسی B Nazanin 14 Bold و انگلیسی Times New Roman 12 Bold

2- فاصله ی سطرها و حاشیه ها:

فاصله ی سطرها در تمامی متن فارسی باید 1 سانتی متر باشد (Line Spacing: Single).

حاشیه از بالا و سمت راست صفحه 3 سانتي متر و از پايين و سمت چپ صفحه 5/2 سانتي متر باشد.

3- شماره گذاری صفحات  و بخش های پایان نامه:

صفحه های ابتدایی (از اول تا شروع فصل اول) با حروف (الف، ب و…) شماره گذاری می شوند.

متن اصلی پایان نامه از اول تا آخر با عدد شماره گذاری می شوند. اولین صفحه فصل اول، شماره صفحه 1 خواهد داشت.

شماره صفحات باید در پایین صفحه و در وسط قرار گیرد و از پایین صفحه 5/1 سانتی فاصله داشته باشد.

فصل ها، بخش ها و زیر بخش ها به عدد شماره گذاری می شوند. به طوریکه شماره فصل در سمت راست و شماره ی بخش بعد از آن و الی آخر. مثلا 2-1-3 بیان کننده ی فصل 2، بخش 1 و زیر بخش 3 است.

4- جدول ها و شکل ها: کیفیت جدول ها و شکل ها باید قابل قبول باشد. تمامی جدول ها و شکل ها باید دارای شماره گذاری و عنوان باشند، که بصورت تراز وسط، در مورد شکل ها در پایین شکل و در مورد جدول ها در بالای جدول قرار می گیرد.

چنانچه جدول و یا شکلی از منبعی استفاده شده است حتما باید به آن استناد شود.

5- زیر نویس ها: در صورت نیاز به آوردن توضیحی برای یک عبارت بصورت زیرنویس، شماره کوچکی در بالا و سمت چپ آن مشخص شده و توضیح مربوطه با همان شماره در پایین صفحه آورده می شود. اندازه فونت متن زیر نویس 2 شماره از متن کوچکتر خواهد بود.

6- استفاده از کلمات لاتین در متن: باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و در صورت نیاز کلمه لاتین مربوطه در داخل پارانتز نوشته شود.

7- نحوه ی ارجاع در متن: ذکر منبع برای مطالب مورد استفاده از دیگران الزامی است. استناد به منبع در متن به صورت زیر امکان پذیر است: منابع به ترتیبی که در متن مورد استفاده واقع می شوند شماره گذاری می شوند و در بخش منابع نیز با همان ترتیب آورده می شوند.

8- مشخصات جلد پايان نامه: جلد پایان نامه باید خصوصیات زیر را داشته باشد.

–         بايستي از جنس مقواي سخت، با روكش گالينگور بوده و حدود 2 تا 3 میلی متر ضخامت داشته باشد.

–         رنگ پایان نامه برای دانشجویان کاردانی طوسی و برای کارشناسی سورمه ای باشد.

–         قطع جلد نیم سانتی متر بزرگ تر از کاغذ متن باشد.

–         نوشته های روی جلد بایستی زرکوب باشد.

9- تکثیر پایان نامه به تعداد 2 نسخه خواهد بود که یک نسخه آن مربوط به دفتر ارتباط با صنعت و نسخه دیگر در صورت درخواست استاد مربوط به استاد مربوطه خواهد بود.

مطالب مرتبط ؛

 • به کانال ارز دیجیتال رایگان بپیوندید کانال ارز دیجیتال

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بدون دیدگاه
  وبلاگ
  © 2021 - کلیه حقوق برای دیجیتال 98 محفوظ است